Edukacija

 

Informaciono-komunikacione tehnologije su izvor oko trinaest miliona radnih mesta u Evropi i jedini su sektor u kome se efekti recesije i ekonomske krize ne osećaju u tolikoj meri, trenutno a i prema prognozama za naredne godine. S obzirom na opšti nedostatak radnih mesta i sve jaču konkurenciju u borbi za ista, neophodno Vam je nešto što će Vas izdvojiti od ostalih. O potražnji za stručnim IT kadrom najbolje svedoči istraživanje koje je sproveo Global Knowledge sumirano u dokumentu Top 10 IT Skills for 2014.

 

Naša zemlja i budućnost IT-a

Sudeći po iskustvima zemalja u tranziciji, informaciono društvo u Srbiji se nalazi u početnoj fazi. Toj tvrdnji u prilog ide podatak da se najveći deo investicija u IT-ju ulaže u nabavku hardvera, odnosno uspostavljanje infrastrukture. Od infrastrukture zavisi prelazak na sledeću fazu u kojoj dominiraju softverska rešenja, bilo da se radi o razvijanju softvera inhouse – u okviru same organizacije ili se vrše nabavke gotovih softverskih rešenja. Treća i najznačajnija faza u okviru razvoja informacionog društva je ulaganje u stručni kadar. Naravno i prva i druga faza podrazumevaju postojanje odgovarajućih stručnjaka, jer je neophodan na primer stručni konsalting kod nabavke hardvera, zatim projektovanje informacionih sistema, onda samo sklapanje računara, projektovanje mrežne infrastrukture, postavljanje mreže, a u drugoj fazi su opet neophodni stručnjaci za razvijanje softverskih rešenja ili konsalting oko nabavke softvera itd. To su naravno samo neki od primera potrebnih ekspertiza.

Ako posmatramo informaciono društvo na nivou jedne organizacije ili preduzeća, ono se sastoji od zaposlenih koji koriste računar u svom svakodnevnom poslu i od zaposlenih koji se bave održavanjem i upravljanjem informacionog sistema i predstavljaju IT sektor preduzeća.

 

Razlika između akademskog i stručnog obrazovanja

Iako smo u poslednjih par godina bili svedoci izvesnih mini reformi našeg visokoškolskog sistema u cilju približavanja evropskom odnosno bolonjskom sistemu, pa sada imamo strukovne ili apply bachelor studije odnosno master specijalizacije kod akademskih studija, na polju IT-ja je to i dalje nedovoljno uska specijalizacija sa jedne strane, a sa druge – ne prate se dovoljno brzo najaktuelnije tehnologije. Tome u prilog dovoljno govori činjenica da su svi naši akademski građani koji su otišli u inostranstvo morali da nostrifikuju svoje diplome, odnosno pokažu i dokažu svoje znanje.

Većina kurseva obuhvata i praktičan rad, a ako ne, onda barem pruža znanje adekvatno odgovarajućem praktičnom koje često potpuno zaobiđeno u akademskim studijama.

Sve vodeće IT kompanije kao što su Microsoft, Cisco, Hewlett Packard, Adobe, Autodesk, Oracle itd. imaju za svoje tehnologije ili proizvode odgovarajuće zvanične sertifikate koji potvrđuju da osoba koja ih je stekla poseduje potrebno znanje na tom polju. Ovi sertifikati se stiču polaganjem odgovarajućih ispita koje uglavnom ne sprovode same kompanije već određene međunarodne sertifikacione ustanove kao što su Certiport, Prometric, Pearson VUE koje imaju posredničku ulogu. Ispite možete polagati u našoj zemlji u nekom od testing centara autorizovanih od strane pomenutih ustanova. Ispiti se polažu na računaru putem Interneta u zagovorenom terminu. Kada položite jedan ili više ispita potrebnih za dati sertifikat, diplomu Vam poštom šalje sertifikaciona ustanova. Osim toga, vaše ime i ostali podaci, uz zvanje koje ste dobili se pojavljuju na listingu web sajta te sertifikacione ustanove što omogućava poslodavcima da pronađu stručnjake koji su im potrebni na određenoj lokaciji ili bilo gde u svetu. Ispiti su tako koncipirani i organizovani da ne postoji mogućnost prepisivanja, lažiranja i nameštanja rezultata, pogađanja pitanja na sreću itd. Što je, ako malo bolje razmislite, odlična stvar jer da biste položili određeni ispit Vi stvarno morate poznavati tu materiju a to direktno govori potencijalnim poslodavcima da ako posedujete određeni sertifikat da Vi zaista poznajete tu tehnologiju ili proizvod. Dalje, ne postoji problem nostrifikacije, jer ako ste na primer Microsoft Certified Systems Engineer u Srbiji, onda ste to isto i u Australiji. Osim toga, pošto ste polagali ispite na engleskom jeziku, dokazali ste da solidno poznajete stručni engleski. Takođe, u poslednjih par godina sve češće se dešava da strane firme otvaraju predstavništva kod nas i traže IT stručnjake sa određenim međunarodnim sertifikatima, pa je neretko moguće videti oglas za zaposlenje u kom se traži na primer sistem administrator, odnosno osoba koja poseduje Microsoft Certified Systems Administrator zvanje, a da se pritom ne zahteva posedovanje određene fakultetske diplome.

 

Sertifikacija sa aspekta poslodavca

IT sertifikacija omogućava poslodavcima da izdvoje i lakše odaberu kandidate za zaposlenje odnosno kandidate za unapređenje. U zabludi su svi oni poslodavci koji misle da tradicionalni “stepeni stručne spreme” i diplome dokazuju veštine kandidata potrebne za određeno radno mesto. Takođe, usavršavanje zaposlenih kroz obuke i sertifikovanje omogućava permanentni napredak određenog sektora Vašeg preduzeća ili preduzeća kao celine. Samo neki od mogućih benefita su:

  • automatizacija i bolje usmeravanje poslovnih procesa, od korisnika, kupaca ili dobavljača, do zaposlenih u samoj organizaciji, sa jedne strane i interno, između zaposlenih unutar sektora ili po vertikali preduzeća automatizacijom samih kanala komunikacije ili otvaranjem novih i efikasnijih. A sve to jednom preduzeću mogu doneti obučeni i po mogućstvu sertifikovani zaposleni koji mogu da razviju ali i da koriste i upravljaju rešenjima baziranim na odgovarajućim IT tehnologijama koje poznaju. Jedan od bazičnih scenarija automatizacije je delimična ili potpuna elektronizacija dokumentacije. Iako skoro 98% preduzeća u Srbiji koristi računare u svom poslovanju to ne znači da one imaju operativan i automatizovan informacioni sistem koji prožima i povezuje sve poslovne procese i sektore preduzeća, a u većini slučajeva je upravo stručan kadar ključni faktor katalizacije koji nedostaje;
  • povećanje radne efikasnosti i veća produktivnost bržim i kvalitetnijim izvršavanjem poslovnih zadataka od strane obučenih zaposlenih;
  • smanjenje troškova je verovanto najznačajniji efekat IT edukacije. Sve više preduzeća shvata da ulaganja u IT nisu trošak, već investicija u razvoj, kvalitetnije poslovanje i povećanje konkurentnosti ne samo na domaćem, već i na globalnom tržištu kroz i da ostvaruju značajno smanjenje troškova u dugoročnom periodu;
  • bolji kontroling kroz stručnu pomoć menadžmentu čime se povećava efikasnost upravljanja a time i bolja sposobnost prilagođavanja promenama unutar i izvan poduzeća. Uslovi poslovanja su sve složeniji jer je sve teže postići finansijsku ravnotežu, adekvatnu zaposlenost kapaciteta, uz istovremeno održavanje kvaliteta i ekološke prihvatljivosti. Među osnovne probleme koji se mogu ublažiti ili prevazići nastaju usled sve veće dinamike okruženja, stagnirajućih tržišta, brzih tehnoloških promena i sve kraćeg životnog veka proizvoda.;
  • povećana sigurnost kroz razvijanje i sprovođenje sigurnosne politike preduzeća od strane obučenih zaposlenih, ali i pridržavanje i poštovanje već implementiranih;
  • praćenje i sticanje raznih IT standarda, kao na primer ISO/IEC 27001-27005: Information technology — Security techniques;
  • a sve to uz zadovoljnog radnika kome je omogućen napredak.

 

Sertifikacija sa aspekta kandidata za zaposlenje

Savremeno poslovanje se zasniva na usko-stručno osposobljenom kadru. Drugim rečima, pored Vaše diplome bilo kog nivoa obrazovanja (od SSS do VS) poslodavac želi da vidi i potvrdu o stručnom usavršavanju i praktičnom znanju u određenoj oblasti. Međunarodna IT sertifikacija koju Vam mi možemo pružiti je neprikosnoveni dokaz Vaše stručnosti i osposobljenosti za određene poslovne uloge.

 

Sertifikacija sa aspekta zaposlenog

Zaposleni prolazeći kroz obuku i stičući IT sertifikate povećavaju svoju efikasnost i produktivnost, dobijaju kredibilitet za svoje radne sposobnosti, osiguravaju svoje postojeće radno mesto i stvaraju dobre šanse za napredovanje u karijeri, kako po pitanju povećanja plate tako i u mogućnosti prelaska na bolje radne pozicije.

 

U našoj ponudi imamo širok spektar informatičkih kurseva, od osnovnih pa do specijalističkih. Sve obuke izvode sertifikovani instruktori.

Kurseve smo podelili u sledeće kategorije:

Ako Vas zanimaju polaganja međunarodnih ispita pogledajte stranicu sertifikacija.