Business kursevi

 

Microsoft Office programski paket je prvi put prezentovan javnosti 1989. godine i u toj prvoj verziji se sastojao od aplikacija Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint kasnije su dodati Microsoft Access i Schedule Plus (koji je prerastao u Microsoft Outlook). Od prvobitnog prostog skupa poslovnih aplikacija namenjenih kancelarijskim poslovima Microsoft Office je kroz mnoge različite verzije koje su se pojavljivale narednih godina prerastao u kompleksan poslovni sistem međuzavisnih aplikacija koji pokriva mnogo šire polje poslovnih zahteva nego što mu je bila prvobitna namena. Danas je Microsoft Office u stanju da u kombinaciji sa odgovarajućim savremenim tehnologijama pruži jedno kompletno poslovno rešenje za neku modernu organizaciju. Ono što se posebno razvijalo tokom godina kod ovog programskog paketa je komunikacija i međusobna integracija osnovnih aplikacija (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access i Outlook) kao i brojnih pomoćnih aplikacija koje su se pojavljivale kroz razne verzije paketa. Osim toga, Microsoft je u novijim verzijama omogućio da developeri slobodno izmenjuju, međusobno implementiraju i razvijaju osnovne aplikacije paketa i integrišu ih sa pratećim serverskim tehnologijama (Exchange, Communications, BizTalk, SharePoint…) upotrebom skripti baziranih na VBA (Visual Basic for Applications) tehnologiji. Na taj način moguće je stvoriti kompleksno i potpuno automatizovano poslovno rešenje za bilo koju organizaciju danas korišćenjem sofvera koji ona već poseduje bez potrebe za kupovinom skupih ERP (Enterprise Resource Planning) sofvera. Osnovni problem kod kupovine ERP sofvera je (osim njegove cene) njegova integracija sa poslovnim aplikacijama. Ali da bi nam svima bilo jasno u kom smeru se kreću trendovi poslovnih softverskih sistema dovoljno je samo reći da je SAP, kao najveći i najeminentniji LOB (Line-Of-Business) poslovni softverski sistem u saradnji sa Microsoft-om razvio DuetTM kao prvi poslovni sofverski sistem svoje vrste koji  omogućava pristup SAP podacima i procesima preko Microsoft Office interfejsa koji je svim zaposlenima dobro poznat i već ga koriste.

Microsoft Business Certification program sertifikovanja obuhvata tri sertifikata bazirana na Microsoft Office tehnologiji:

Prema istraživanju koje je Forrester Research objavio u junu 2009. godine čak 92% velikih (enterprise) kompanija u svetu koristi Microsoft Office.

Pošto je IQ Education Center autorizovani Certiport Testing Center i ekskluzivni MCAS/MOS Certified Exam Provider sve Microsoft Business ispite možete polagati putem interneta u prethodno zakazanom terminu u našem testing room-u upotrebom „live“ simuliranih aplikacija u cilju najvernije procene Vašeg znanja, veština i sposobnosti. Nakon sticanja MOS, MCAS ili MCAP sertifikata dobijate pristup web sajtu http://www.certiport.com sa kog možete štampati svoje transkripte (liste položenih ispita) koji služe kao zbirni dokaz Vaših sertifikacija, kao i same sertifikate u varijanti online copy. Originale svih diplome položenih ispita kao i Master ili Instructor diplome dobijate poštom na Vašu kućnu adresu direktno od Microsoft-a u roku od 1-4 nedelje.

Za detalje pogledati na URL adresi:

http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mbc.aspx