CompTIA Advanced Security Practitioner 

 

CompTIA Advanced Security Practitioner je globalno priznati kurs koji obuhvata napredna znanja i veštine na polju informacione bezbednosti i namenjen je iskusnim security administratorima. Polaznici kursa uče kako da konceptualizuju, dizajniraju, implementiraju i nadgledaju bezbednosna rešenja u kompleksnim i heterogenim enterprise okruženjima uz procenu i menadžment rizika.

Bezbednosno osoblje višeg nivoa kompanija kao što su Dell i Hewlett Packard je CompTIA CASP sertifikovano. CompTIA Advanced Security Practitioner zvanje je priznato i od strane Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država i akreditovano od strane ANSI (American National Standards Institute) pa je stoga u skladu sa ISO 17024 standardom (Certifier 0731).

Među poslovne uloge za koje je značajan CompTIA Advanced Security Practitioner kurs spadaju InfoSec IT Specialist, Risk Manager/Analyst, Chief Information Security Officer, Information System Security Officer, Penetration Tester/Ethical Hacker.

 

Da biste stekli CompTIA Advanced Security Practitioner sertifikat potrebno je da položite CAS-001 ispit koji pokriva četiri oblasti izraženih u procentualnom udelu:

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Eterprise Security

40%

Risk Management, Policy/Procedure and Legal

24%

Research & Analysis

14%

Intergration of Computing, Communications and Business Disciplines

22%


 

Maksimalan broj pitanja: 80
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 165 minuta
Prolaznost: ne postoji bodovna skala, kandidat je ili pao ili položio ispit
Preporučeno iskustvo: CompTIA Security+ i deset godina iskustva u IT administraciji od kojih je bar pet godina tehničkog iskustva u praktičnom radu na polju informacione bezbednosti
Jezik: ispit se za sada polaže samo na engleskom jeziku

 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispit CompTIA Advanced Security Practitioner za sticanje istoimenog sertifikata može polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 

Ukupan fond časova (sa praktičnim radom) je 120 (sto dvadeset) školskih časova.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:

https://certification.comptia.org/getCertified/certifications/comptia-advanced-security-practitioner-(casp)