CompTIA Cloud Essentials 

 

CompTIA Cloud Essentials edukacija obučava polaznike cloud computing konceptima sa poslovnog i tehničkog aspekta, kao i šta je sve to potrebno za upravljanje jednim cloud okruženjem. Ovaj kurs nije nužno namenjen samo tehničkom osoblju nego svim zaposlenima koji na neki način imaju veze sa cloud servisima kao što su poslovni analitičari, menadžeri poslovnih procesa, osoblje tehničke podrške, osoblje provajdera IT usluga, novo osoblje data centra, osoblje prodaje ili marketinga organizacije koja koristi ili nudi cloud servise i tako dalje.

 

Da biste stekli CompTIA Cloud Essentials sertifikat potrebno je da položite CLO-001 ispit koji pokriva sledećih šest oblasti izraženih u procentualnom udelu:

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Characteristics of cloud services from a business perspective

15%

Cloud computing and business value

20%

Technical perspective/Cloud types

20%

Steps to successful adoption of cloud computing

15%

Impact and changes of cloud computing on IT service management

15%

Risks and consequences of cloud computing

15%


 

Maksimalan broj pitanja: 50
Tipovi pitanja: višestruki izbor
Trajanje: 60 minuta
Prolaznost: 750 na skali do 100 do 900
Preporučeno iskustvo: najmanje šest meseci iskustva u radu u okruženju koje koristi ili nudi IT usluge
 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se CompTIA Cloud Essentials ispit za sticanje istoimenog sertifikata može polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 

Ukupan fond časova (sa praktičnim radom) je 60 (šezdeset) školskih časova.

Za detalje pogledati na URL adresi:

https://certification.comptia.org/getCertified/certifications/cloud.aspx