CompTIA Cloud+

 

 

Predviđanja su da će do 2020. godine globalno cloud computing tržište dostići ukupnu vrednost od 270 milijardi dolara što dovoljno govori u kolikoj su ekspanziji propratne tehnologije ali i da će konsekvetno biti sve veća potražnja za ekspertima na polju cloud computing usluga. Osim novih kompanija koje koriste ili nude cloud computing usluge sve više postojećih korporativnih i državnih organizacija u svetu se odlučuje da svoj celokupan informacioni sistem predefinišu prema cloud konceptu pa će u skladu sa tim i njihovo tehničko osoblje kao što su mrežni, storage ili data centar administratori, hteli oni to ili ne, morati da se stručno usavrše u cloud tehnologijama. CompTIA Cloud+ kurs polaznike uči znanjima i veštinama potrebnim za implementaciju, održavanje i sprovođenje u delo cloud tehnologija i infrastruktura, kao što su na primer serverske, mrežne, storage i virtuelizacione tehnologije. Kurs takođe detaljno razmatra bezbednosne rizike koje sa sobom nosi cloud computing kao i najbolje prakse koje se koriste za cloud implementacije i uopšte primenu virtuelizacije. Polaznici će takođe moći da predlože osnovna cloud projektna rešenja. CompTIA Cloud+ kao i svi ostali CompTIA kursevi nije vezan za određenog proizvođača ili proizvod, tako da predstavlja odličnu uvodnu edukaciju za naprednije cloud kurseve kao što je MCSE: Private Cloud.

Među poslovne uloge za koje je značajan CompTIA Cloud+ kurs spadaju Cloud Computing Services Project Manager, Cloud Engineer, Data Center Manager, Cloud Computing Business Analyst.
 

Da biste stekli CompTIA Cloud+ sertifikat potrebno je da položite CV0-001 ispit koji pokriva sedam oblasti izraženih u procentualnom udelu:

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Cloud Concepts and Models

12%

Virtualization

19%

Infrastructure

21%

Resource Management

13%

Security

16%

Systems Management

11%

Business Continuity in the Cloud

8%


 

Maksimalan broj pitanja: 100
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 750 na skali od 100 do 900
Preporučeno iskustvo: CompTIA Network+ i dve do tri godine iskustva u radu sa mrežama, storage sistemima ili data centar administraciji, kao i osnovno poznavanje hypervisor tehnologija za serversku virtuelizaciju
 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispit CompTIA Cloud+ za sticanje istoimenog sertifikata može polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 

Ukupan fond časova (sa praktičnim radom) je 60 (šezdeset) školskih časova.

Za detalje pogledati na URL adresi:

https://certification.comptia.org/getCertified/certifications/cloudplus.aspx