IC3

 

 

Internet and Computing Core Certification (IC3) je američki pandan ECDL sertifikatu i takođe predstavlja osnovnu kompjutersku sertifikaciju. Kao međunarodno priznati standard za digitalnu pismenost odslikava relevantno znanje i veštine potrebne u današnjim poslovnim okruženjima i na taj način Vas izdvaja od drugih, bilo da ste student, zaposleni ili da tražite zaposlenje. IQ Education Center je jedini IC3 autorizovani testing centar (IC3 Authorised Testing Centre) u našoj zemlji i kao takav Vam pruža ekskluzivnu mogućnost online polaganja ispita za IC3 sertifikaciju. IC3 program obuke se sastoji iz tri celine: osnove računara, ključne poslovne aplikacije i deo koji se odnosi na računarske mreže, internet i elektronsku poštu.

 

Computing Fundamentals:

 • Computer Hardware
 • Computer Software
 • Using an Operating System
 •  

  Key Applications:

 • Common Program Functions
 • Word Processing Functions
 • Spreadsheet Functions
 • Presentation Software
 •  

  Living Online:

 • Networks and the Internet
 • Electronic Mail
 • Using the Internet
 • The Impact of Computing and the Internet on Society
 •  

  Nakon odslušane obuke kandidati imaju mogućnost da u našem testing centru polažu tri ispita iz pomenutih oblasti (Computing Fundamentals, Key Applications i Living Online) i da nakon toga steknu IC3 sertifikat.

   

  IC3 Exam Objectives PDF