Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server 2012
 

Microsoft Certified Solutions Associate: SQL Server 2012 kurs obuhvata znanja i veštine potrebne za razvijanje i održavanje database rešenja sledeće generacije koja su u potpunosti u skladu sa savremenim cloud i big data trendovima. U odnosu na prethodne SQL sertifikacije koje su bile jasno razgraničene na administratorske i programerske prema novom Microsoft modelu sertifikacije ovaj kurs sada obuhvata i jedna i druga znanja čime je postignuto da on mnogo bolje odgovara konkretnim poslovnim ulogama. Osim standardnih administratorskih zadataka kao što su na primer instalacija, konfiguracija, migracija, menadžment, otklanjanje problema, optimizacija, konfigurisanje visoke dostupnosti, implementacija bezbednosnih rešenja, kurs sada obuhvata i korišćenje Transact-SQL sintakse kao i Business Inteligence/Data Warehousing koncepata.

Poslovne uloge koje pokriva ova sertifikacija su: Database Developer, Database Administrator i Database Analyst. MCSA stručnjak takođe može učestvovati u dizajniranju projektnih rešenja i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Kurs se sastoji od tri modula i traje 180 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSA: SQL Server 2012 zvanje potrebno je položiti tri ispita:

 

    70-461 Querying Microsoft SQL Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Create database objects

24%

Work with data

27%

Modify data

24%

Troubleshoot and optimize

25%

    70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Install and configure

19%

Maintain instances and databases

17%

Optimize and troubleshoot

14%

Manage data

19%

Implement security

18%

Implement high availability

12%

    70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Design and implement a data warehouse

11%

Extract and transform data

23%

Load data

27%

Configure and deploy SSIS solutions

24%

Build data quality solutions

15%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu, a kada položi sva tri može poručiti i MCSA: SQL Server 2012 diplomu koja mu stiže na kućnu adresu.

 

Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: MTA Database Fundamentals kurs i/ili minimum godinu dana iskustva u radu sa SQL server rešenjima i bazama podataka

 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSA: SQL Server 2012 sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 

Za detalje pogledati na URL adresi:

https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsa-sql-certification.aspx