Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 8

 

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows 8 edukacija je namenjena za stručnjake koji planiraju ili se već bave tehničkom podrškom za krajnje korisnike računara sa Windows 8.1 operativnim sistemom u korporativnom okruženju. Kurs ih obučava za dijagnostikovanje, rešavanje i otklanjanje problema vezanih za operativni sistem za čije pojavljivanje uzroci mogu biti aplikativne, mrežne ili bezbednosne prirode. Takođe polaznici stiču znanja i veštine koja obuhvataju instaliranje, konfiguraciju, administriranje i monitoring Windows 8.1 operativnih sistema. Kao preporučeno ali ne i neophodno predznanje je poznavanje standardnih poslovnih aplikacija kao što su aplikacije iz Microsoft Office paketa, kao i osnovno poznavanje Microsoft Active Directory okruženja.

U skladu sa poslovnom ulogom stručnjaka tehničke podrške za Windows 8.1 radne stanice polaznici će biti obučeni da svoje intervencije sprovode direktno za korisnikovim računarom, telefonom, email-om ili udaljenom konekcijom.

Kurs se sastoji od dva modula i traje 120 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSA: Windows 8 zvanje potrebno je položiti dva ispita:

    70-687 Configuring Windows 8.1

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Install and upgrade to Windows 8.1

10-15%

Configure hardware and applications

10-15%

Configure network connectivity

10-15%

Configure access to resources

10-15%

Configure remote access and mobility

15-20%

Monitor and maintain Windows clients

10-15%

Configure system and data recovery options

10-15%

    70-688 Supporting Windows 8.1

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Support operating system and application installation

30-35%

Support resource access

30-35%

Support Windows clients and devices

35-40%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu, a kada položi oba može poručiti i MCSA: Windows 8 diplomu koja mu stiže na kućnu adresu.

 
Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: odgovarajući MTA IT Infrastructure kursevi i dvanaest meseci iskustva u radu sa Windows operativnim sistemima u mrežnom okruženju
 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSA: Windows 8 sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:

https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsa-windows-8-certification.aspx