Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008
 

Program specijalističke edukacije Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 osposobljava polaznike za implementaciju, monitoring i održavanje Windows Server 2008 R2 servera. Polaznici se usavršavaju u veštinama potrebnim za svakodnevni management i administraciju Windows Server 2008 Identity and Access infrastrukture kao što su na primer: implementacija i konfiguracija Active Directory servisa; konfigurisanje i otklanjanje problema kod Domain Naming System servisa; sprovođenje centralizovane konfiguracije klijentskih računara i distribuciju aplikacija i resursa kroz planiranje i implemetaciju group policy strategije, kao i otklanjanje problema kod nje; implementacija i održavanje Public Key infrastrukture; konfigurisanje i monitoring kontrole pristupa mrežnim resursima itd. MCSA stručnjak se takođe bavi monitoringom, održavanjem, optimizacijom i nadogradnjom servera; planiranjem i sprovođenjem server management strategije kao što je npr Remote Desktop Services; konfigurisanjem, monitoringom i održavanjem Windows mreža i mrežnih servisa kao što su na primer File i Print servisi. Osim toga on učestvuje i u planiranju i implementaciji Business Continuity i Security procedura.

Poslovne uloge koje pokriva ova sertifikacija su: Windows Server Administrator, Server Systems Administrator, Monitoring Operator i Network Administrator. MCSA stručnjak takođe može učestvovati u dizajniranju projektnih rešenja i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Odgovornosti na poslu koji obavlja se svode na:

  • 60% operativih dužnosti
  • 20% inženjerskih obaveza
  • 20% obaveza vezanih za podršku unutar sistema

Potrebno predznanje za ovaj kurs obuhvata: poznavanje rada na računaru, poznavanje hardvera, poznavanje instaliranja aplikacija i dodatnih servisa, osnovno poznavanje TCP/IP protokola (šta je to IP adresa, što je to DNS, DHCP …). Poznavanje osnovnih pojmova vezanih za Microsoft Active Directory (group policy, korisnici, grupe, domen…). Poželjno je da polaznik zna osnovne informacije o zaštiti podataka korišćenjem NTFS-a, enkripciji i načinu komuniciranja računara u mreži. Preporučuje se takođe da polaznik poseduje CompTIA A+ i CompTIA Network+ sertifikate.

Kurs se sastoji od tri modula i traje 180 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.
Da bi se steklo MCSA: Windows Server 2008 zvanje potrebno je položiti tri ispita:

 

    70-640 Windows Server 2008 Active Directory, Configuring

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Configuring Domain Name System (DNS) for Active Directory

18%

Configuring the Active Directory infrastructure

17%

Configuring Active Directory roles and services

14%

Creating and maintaining Active Directory objects

18%

Maintaining the Active Directory environment

18%

Configuring Active Directory Certificate Services

15%

    70-642 Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Configuring addressing and services

21%

Configuring names resolution

22%

Configure network access

18%

Configuring file and print services

20%

Monitoring and managing a network infrastructure

20%

    70-646 Windows Server 2008, Server Administrator

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Planning for server deployment

19%

Planning for server management

23%

Monitoring and maintaining servers

20%

Planning application and data provisioning

19%

Planning for business continuity and high availability

19%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu, a kada položi sva tri može poručiti i MCSA: Windows Server 2008 diplomu koja mu stiže na kućnu adresu.

 

Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: odgovarajući MTA IT Infrastructure kursevi ili CompTIA A+ i CompTIA Network+ i dvanaest meseci iskustva u radu sa Windows Server mrežama

 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSA: Windows Server 2008 sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:

https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsa-windows-server-2008-certification.aspx