Microsoft Certified Solutions Expert: Communication

 

Lync Server 2013 predstavlja platformu za Unified Communication (UC) za bilo koji vid komunikacije u realnom vremenu za enterprise organizacije. Lync bezbedno povezuje korisnike sa kolegama i klijentima bilo da se oni nalaze u kancelariji, na terenu ili kod kuće povećavajući njihovu produktivnost i efikasnost. Korisnici mogu koristiti uređaj koji njima odgovara kroz konzistentno, jedinstveno okruženje bilo da je u pitanju PC, smart telefon, tablet ili browser i sprovoditi HD video konferencije kroz Lync Meetings. Program specijalističke edukacije Microsoft Certified Solutions Expert: Communication je namenjen za IT i telekomunikacione konsultante koji dizajniraju, planiraju, implementiraju i održavaju rešenja za Unified Communication bazirana na Lync Server 2013 platformi. Polaznici kursa se obučavaju i da podržavaju krajnje korisnike i krajnje uređaje, telefoniju, audio/video i web konferencije, bezbednost i visoku dostupnost.

Poslovne uloge koje pokriva ova sertifikacija su: IT kosultant za telekomunikacije i Server Administrator. MCSE ekspert takođe dizajnira projektna rešenja kao Project Architect i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Kurs se sastoji od četiri modula i traje 240 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSE: Communication zvanje potrebno je položiti četiri ispita (prva dva ispita su ista kao kod MCSA: Office 365 sertifikacije, pa je za kandidate koji je već imaju dovoljno da polože poslednja dva ispita):

 

    70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Provision Office 365

15-20%

Plan and implement networking and security in Office 365

15-20%

Manage cloud identities

15-20%

Implement and manage identities by using DirSync

15-20%

Implement and manage federated identities (single sign-on)

15-20%

Monitor and troubleshoot Office 365 availability and usage

15-20%

    70-347 Enabling Office 365 Services

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage clients and end-user devices

20-25%

Provision SharePoint Online site collections

20-25%

Configure Exchange Online and Lync Online for end users

25-30%

Plan for Exchange Online and Lync Online

25-30%

    70-336 Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Plan and design a Lync topology

25-30%

Plan and design Lync features

25-30%

Deploy and configure Lync

20-25%

Manage operations and data resiliency for Lync

25-30%

    70-337 Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server 2013

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Design Enterprise Voice

27%

Design and configure network services

26%

Configure Enterprise Voice

26%

Plan and configure a Lync Online hybrid solution

21%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu. Kada položi prva dva može poručiti i MCSA: Office 365, a kada položi svih četiri takođe i MCSE: Communication diplome koje mu stižu na kućnu adresu.

 
Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: Minimum dvanaest meseci iskustva u radu sa Microsoft Lync Server i Office 365 tehnologijama kao i poznavanje Exchange, SharePoint i Active Directory tehnologija i propratnih telekomunikacionih standarda i komponenti
 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSE: Communication sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:

https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcse-communication-certification.aspx