Microsoft Certified Solutions Expert: Desktop Infrastructure

 

Program specijalističke edukacije Microsoft Certified Solutions Expert: Desktop Infrastructure daje polaznicima znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajaniranje, implementaciju, monitoring i održavanje Desktop Infrastructure rešenja prema modernim konceptima kao što su Cloud Computing, Bring Your Own Device i Borderless Network baziranih na Windows Server 2012 R2 platformi. Kurs obuhvata planiranje za deployment i patch management klijentskih operativnih sistema i aplikacija korišćenjem Windows Deployment Services, Microsoft Deployment Toolkit ili System Center Configuration Manager. Značajan deo se takođe odnosi na planiranje i implementaciju Remote Desktop Services za potrebe udaljenog pristupa korisnika i korišćenja širokog spektra uređaja za pristup sa posebnim akcentom na Virtualization Desktop Infrastructure. Osim toga polaznici uče kako da odaberu, postave i koriste različita rešenja za virtuelizaciju aplikacija i korisničkih profila kao što su RemoteApp ili App-V. U skladu sa uvećanim brojem rizika koji postoje u raznolikom okruženju posebno je obraćana pažnja na security i compliance. MCSE stručnjak je obučen i za praktični rad u administriranju i održavanju Windows Server 2012 desktop infrastrukture ali se njegove obaveze u većoj meri odnose na planiranje i dizajniranje enterprise rešenja.

Poslovne uloge koje pokriva ova sertifikacija su: Data Center Manger, Data Center Administrator, Desktop and Device Support i Data and Applications Manager. MCSE ekspert takođe dizajnira projektna rešenja kao Project Architect i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Kurs se sastoji od pet modula i traje 300 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSE: Server Infrastructure zvanje potrebno je položiti pet ispita (prva tri ispita su ista kao kod MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije, pa je za kandidate koji je već imaju dovoljno da polože poslednja dva ispita):

 

    70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Install and configure servers

15-20%

Configure server roles and features

15-20%

Configure Hyper-V

15-20%

Deploy and configure core network services

15-20%

Install and administer Active Directory

15-20%

Create and manage Group Policy

15-20%

    70-411 Administering Windows Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Deploy, manage and maintain servers

15-20%

Configure file and print services

15-20%

Configure network services and access

15-20%

Configure a Network Policy Server infrastructure

10-15%

Configure and manage Active Directory

15-20%

Configure and manage Group Policy

15-20%

    70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Configure and manage high availability

15-20%

Configure file and storage solutions

15-20%

Implement business continuity and disaster recovery

15-20%

Configure network services

10-15%

Configure the Active Directory infrastructure

15-20%

Configure identity and access solutions

15-20%

    70-415 Implementing a Desktop Infrastructure

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Create and maintain desktop images

20-25%

Design and deploy desktops

20-25%

Plan and implement a remote desktop services infrastructure

15-20%

Design and configure desktop settings

20-25%

Manage and maintain a desktop infrastructure

20-25%

    70-416 Implementing Desktop Application Environments

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Design and prepare the application environment

20-25%

Design and implement a presentation virtualization environment

15-20%

Design and implement an application virtualization environment

15-20%

Deploy, manage, and maintain the application environment

20-25%

Design business continuity for the desktop and application environment

20–25%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu. Kada položi prva tri može poručiti i MCSA: Windows Server 2012, a kada položi svih pet takođe i MCSE: Desktop Infrastructure diplome koje mu stižu na kućnu adresu.

 

Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: odgovarajući MTA IT Infrastructure kursevi ili CompTIA A+ i CompTIA Network+ i dvanaest meseci iskustva u radu sa Windows Server mrežama

 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSE: Desktop Infrastructure sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:
https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcse-desktop-infrastructure-certification.aspx