Microsoft Certified Solutions Expert: Private Cloud

 

Prema istraživanjima koja je objavio International Data Corporation (IDC) ne postoji niti jedna oblast informacionih tehnologija na koju neće uticati tranzicija na cloud computing, u toku 2015. godine doslovno sve šanse za rast IT kompanija će se svoditi na posedovanje kadra sa poznavanjem cloud tehnologija. Istraživanja su objavljena u dokumentu Climate Change: Cloud’s Impact on IT Organizations and Staffing. Predvodnik talasa promene je Microsoft korporacija pa u skladu sa tim Windows Server 2012 R2 platforma u kombinaciji sa System Center 2012 R2 paketom predstavljaju potpuno rešenje potrebno za izgradnju jednog private cloud data centra. Ekspertski kurs Microsoft Certified Solutions Expert: Private Cloud daje polaznicima znanja i veštine potrebne za koncipiranje, dizajniranje, imlementaciju, monitoring i menadžment Cloud data centra za internu upotrebu jedne enterprise organizacije.

Poslovne uloge za koje je bitna ova sertifikacija su: Data Center Manger, Data Center Administrator, Server Administrator, Network ManagerDesktop and Device Support i Data and Applications Manager. MCSE ekspert takođe dizajnira projektna rešenja kao Project Architect i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Kurs se sastoji od pet modula i traje 300 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSE: Private Cloud zvanje potrebno je položiti pet ispita (prva tri ispita su ista kao kod MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije, pa je za kandidate koji je već imaju dovoljno da polože poslednja dva ispita):

 

    70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Install and configure servers

15-20%

Configure server roles and features

15-20%

Configure Hyper-V

15-20%

Deploy and configure core network services

15-20%

Install and administer Active Directory

15-20%

Create and manage Group Policy

15-20%

    70-411 Administering Windows Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Deploy, manage and maintain servers

15-20%

Configure file and print services

15-20%

Configure network services and access

15-20%

Configure a Network Policy Server infrastructure

10-15%

Configure and manage Active Directory

15-20%

Configure and manage Group Policy

15-20%

    70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Deploy, manage and maintain servers

15-20%

Configure file and print services

15-20%

Configure network services and access

15-20%

Configure a Network Policy Server infrastructure

10-15%

Configure and manage Active Directory

15-20%

Configure and manage Group Policy

15-20%

    70-246 Monitoring and Operating a Private Cloud

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Configure data center process automation

15-20%

Deploy resource monitoring

20-25%

Monitor resources

20-25%

Configure and maintain service management

15-20%

Manage configuration and protection

20-25%

    70-247 Configuring and Deploying a Private Cloud

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Design and deploy System Center

15-20%

Configure System Center infrastructure

20-25%

Configure the fabric

25-30%

Configure System Center integration

15-20%

Configure and deploy virtual machines and services

15–20%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu. Kada položi prva tri može poručiti i MCSA: Windows Server 2012, a kada položi svih pet takođe i MCSE: Private Cloud diplome koje mu stižu na kućnu adresu.

 

Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: CompTIA Cloud+ i minimum dvanaest meseci iskustva u radu sa Windows Server 2012, System Center 2012, bezbednošću i visokom dostupnošću u enterprise mrežama, kao i osnovno poznavanje Microsoft SQL Server tehnologija i Windows PowerShell skriptovanja

 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSE: Private Cloud sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:
https://www.microsoft.com/learning/en-us/private-cloud-certification.aspx