Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure

 

Program specijalističke edukacije Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure daje polazniku mogućnost postizanje prestižnog sertifikata za Windows Server 2012 R2 platformu. Ovim zvanjem se stiče kvalifikacija za poslovne uloge koje se nalaze na vrhu lestvice IT sektora i preuzimanje odgovornosti za celokupno IT okruženje i njegovu arhitekturu, prevođenje poslovnih ciljeve u tehnološka rešenja i dizajniranja dugoročnih strategija. MCSE stručnjak je obučen i za praktični rad u administriranju i održavanju Windows Server 2012 infrastrukture ali se njegove obaveze u većoj meri odnose na planiranje, dizajniranje rešenja i upravljanje IT sektorom organizacije i informacionim sistemom koji obuhvata enterprise mreže sa više geografski raspoređenih data center i branch office lokacija sa ukupnim brojem od nekoliko hiljada klijentskih radnih stanica.

MCSE ekspert za serversku infrastrukturu se bavi planiranjem i implementacijom rešenja koja između ostalih obuhvataju: Identity and Access infrastrukturu zajedno sa fizičkom i logičkom arhitekturom Active Directory servisa, distribuirane mrežne infrastrukture zajedno sa Perimeter Network i Extranet scenarijima, DNS i DHCP servise, Public Key infrastrukturu, Rights Management i Federation Services infrastrukture, strategiju za deployment i management operativnih sistema i aplikacija, infrastrukturu Web servisa, Storage i Virtualization strategije, visoku dostupnost uključujući Failover i NLB clustering itd. Takođe je odgovoran i za propisivanje i sprovođenje u delo Business Continuity, Disaster Recovery i Security pravila i procedura.

Poslovne uloge koje pokriva ova sertifikacija su: Enterprise Systems Administrator, IT Systems Manager, Enterprise Security Administrator, Systems Architect i Network Administrator. MCSE ekspert takođe dizajnira projektna rešenja kao Project Architect i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Odgovornosti na poslu koji obavlja se svode na:

 • 20% operativih dužnosti
 • 60% inženjerskih obaveza
 • 20% obaveza vezanih za podršku unutar sistema

Potrebno predznanje za ovaj kurs obuhvata: poznavanje rada na računaru, poznavanje hardvera, poznavanje instaliranja aplikacija i dodatnih servisa, osnovno poznavanje TCP/IP protokola (šta je to IP adresa, što je to DNS, DHCP …). Poznavanje osnovnih pojmova vezanih za Microsoft Active Directory (group policy, korisnici, grupe, domen …). Poželjno je da polaznik zna osnovne informacije o zaštiti podataka korišćenjem NTFS-a, enkripciji i načinu komuniciranja računara u mreži. Preporučuje se tekođe da polaznik poseduje CompTIA A+ i CompTIA Network+ sertifikate.

Kurs se sastoji od pet modula i traje 300 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSE: Server Infrastructure zvanje potrebno je položiti pet ispita (prva tri ispita su ista kao kod MCSA: Windows Server 2012 sertifikacije, pa je za kandidate koji je već imaju dovoljno da polože poslednja dva ispita):

 

  70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Install and configure servers

15-20%

Configure server roles and features

15-20%

Configure Hyper-V

15-20%

Deploy and configure core network services

15-20%

Install and administer Active Directory

15-20%

Create and manage Group Policy

15-20%

  70-411 Administering Windows Server 2012

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Deploy, manage and maintain servers

15-20%

Configure file and print services

15-20%

Configure network services and access

15-20%

Configure a Network Policy Server infrastructure

10-15%

Configure and manage Active Directory

15-20%

Configure and manage Group Policy

15-20%

  70-412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Configure and manage high availability

15-20%

Configure file and storage solutions

15-20%

Implement business continuity and disaster recovery

15-20%

Configure network services

10-15%

Configure the Active Directory infrastructure

15-20%

Configure identity and access solutions

15-20%

  70-413 Designing and Implementing a Server Infrastructure

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Plan and deploy a server infrastructure

20-25%

Design and implement network infrastructure services

20-25%

Design and implement network access services

15-20%

Design and implement an Active Directory infrastructure (logical)

20-25%

Design and implement an Active Directory infrastructure (physical)

20-25%

  70-414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and maintain a server infrastructure

25-30%

Plan and implement a highly available enterprise infrastructure

25-30%

Plan and implement a server virtualization infrastructure

25-30%

Design and implement identity and access solutions

20-25%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu. Kada položi prva tri može poručiti i MCSA: Windows Server 2012, a kada položi svih pet takođe i MCSE: Server Infrastructure diplome koje mu stižu na kućnu adresu.

 

Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: odgovarajući MTA IT Infrastructure kursevi ili CompTIA A+ i CompTIA Network+ i dvanaest meseci iskustva u radu sa Windows Server mrežama

 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSE: Server Infrastructure sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:
https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcse-server-infrastructure-certification.aspx