Microsoft Certified Solutions Expert: SharePoint

 

Specijalistički kurs Microsoft Certified Solutions Expert: SharePoint je namenjen informatičkim ekspertima koji dizajniraju, implementiraju, administriraju i otklanjaju probleme kod rešenja za kolaboraciju i timski rad zaposlenih baziranim na Microsoft SharePoint Server 2013 platformi za potrebe jedne enterprise organizacije. Polaznici će biti obučeni da kreiraju i prilagode web okruženje koje omogućava zaposlenima da na jednostavan i bezbedan način objavljuju i dele sa kolegama i klijentima sadržaje direktno iz svojih Microsoft Office aplikacija bez obzira da li koriste svoj računar u kancelariji, smart moblini telefon, tablet ili se nalaze kod kuće. Kurs takođe pokriva oblasti kreiranja i konfigurisanja web aplikacija i kolekcija sajtova/portala, kao i Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Visio, Microsoft Word Automation, Microsoft PowerPoint Conversion, Translation i Business Connectivity servisa. SharePoint Server 2013 u kombinaciji sa novim funkcionalnostima koje nudi Microsoft Excel 2013 daje jedno kompletno Business Inteligence rešenje koje pruža ogromne mogućnosti prikaza, uvida i interaktivnih izveštaja kreiranih od sirovih podataka, pa se polaznici kroz kurs edukuju i kako da planiraju i konfigurišu Performance Point, PowerPivot i PowerView i bezbednost BI rešenja. Integracijom SharePoint platforme sa Microsoft Outlook i Microsoft Project aplikacijama dobija se neprikosnoven uvid i kontrola toka izvršenja projekata i poslovnih zadataka od strane članova projektnog tima kroz Workflow. SharePoint korisnici takođe imaju mogućnost da koriste i novu internu socijalnu mrežu Yammer.

Poslovne uloge za koje je bitna ova sertifikacija su: SharePoint Administrator, Systems Analyst i Network Analyst. MCSE ekspert takođe dizajnira projektna rešenja kao Project Architect i može ih sprovoditi u delo kao Project Manager.

Kurs se sastoji od četiri modula i traje 240 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičnu (hands on) nastavu. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MCSE: SharePoint zvanje potrebno je položiti četiri ispita (prva dva ispita su ista kao kod MCSA: Office 365 sertifikacije, pa je za kandidate koji je već imaju dovoljno da polože poslednja dva ispita):

 

    70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Provision Office 365

15-20%

Plan and implement networking and security in Office 365

15-20%

Manage cloud identities

15-20%

Implement and manage identities by using DirSync

15-20%

Implement and manage federated identities (single sign-on)

15-20%

Monitor and troubleshoot Office 365 availability and usage

15-20%

    70-347 Enabling Office 365 Services

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage clients and end-user devices

20-25%

Provision SharePoint Online site collections

20-25%

Configure Exchange Online and Lync Online for end users

25-30%

Plan for Exchange Online and Lync Online

25-30%

    70-331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Design a SharePoint topology

20%

Plan security

21%

Install and configure SharePoint farms

20%

Create and configure web applications and site collections

19%

Maintain a core SharePoint environment

20%

    70-332 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Plan business continuity management

21%

Plan a SharePoint environment

20%

Upgrade and migrate a SharePoint environment

20%

Create and configure service applications

21%

Manage SharePoint solutions, BI, and systems integration

18%


 

Nakon prvog položenog ispita kandidat će dobiti na svoju e-mail adresu uputstvo od Microsoft-a kako da registruje svoj MCP (Microsoft Certified Professional) nalog i za svaki položeni ispit može poručiti diplomu. Kada položi prva dva može poručiti i MCSA: Office 365, a kada položi svih četiri takođe i MCSE: SharePoint diplome koje mu stižu na kućnu adresu.

 
Maksimalan broj pitanja: po ispitu 60
Tipovi pitanja: višestruki izbor i performance-based
Trajanje: 90 minuta
Prolaznost: 700 na skali do 1000
Preporučeno iskustvo: Minimum četiri godine iskustva u radu sa Microsoft SharePoint Server i Office 365 tehnologijama kao i poznavanje Windows Server, Internet Information Services (IIS), SQL Server i Active Directory tehnologija i infrastrukturnih mrežnih servisa
 

IQ Education Center je Pearson VUE Authorized Test Center i Pearson VUE Authorized Mobile Test Center, tako da se ispiti za sticanje MCSE: SharePoint sertifikata mogu polagati u našim prostorijama ili na lokaciji klijenta.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:

https://www.microsoft.com/learning/en-us/mcse-sharepoint-certification.aspx