Microsoft Office

 
 

Microsoft Office programski paket je prvi put prezentovan javnosti 1989. godine i u toj prvoj verziji se sastojao od aplikacija MS Word, MS Excel i MS PowerPoint, a kasnije su dodati MS Access i Schedule Plus (koji je prerastao u MS Outlook). Od prvobitnog prostog skupa poslovnih aplikacija namenjenih kancelarijskim poslovima Microsoft Office je kroz mnoge različite verzije koje su se pojavljivale narednih godina prerastao u kompleksan poslovni sistem međuzavisnih aplikacija koji pokriva mnogo šire polje poslovnih zahteva nego što mu je bila prvobitna namena. Danas je Microsoft Office u stanju da u kombinaciji sa odgovarajućim savremenim tehnologijama pruži jedno kompletno poslovno rešenje za neku modernu organizaciju za namene desktop produktivnosti zaposlenih. Ono što se posebno razvijalo tokom godina kod ovog programskog paketa je komunikacija i međusobna integracija pomenutih osnovnih aplikacija kao i brojnih dodatnih aplikacija koje su se pojavljivale kroz razne verzije paketa. Osim toga, Microsoft je u novijim verzijama omogućio da developeri slobodno izmenjuju, razvijaju i implementiraju osnovne aplikacije paketa i integrišu ih sa pratećim serverskim tehnologijama (Exchange, Lync, BizTalk, SharePoint…) upotrebom skripti baziranih na VBA (Visual Basic for Applications) programskom jeziku. Na taj način moguće je stvoriti kompleksno i potpuno automatizovano Content and Collaboration (C&C) poslovno rešenje za bilo koju organizaciju.

Prema istraživanju koje je Forrester Research objavio u junu 2011. godine čak 92% velikih (enterprise) kompanija u svetu koristi Microsoft Office.

Kada se pokušava objasniti namena Microsoft Office programskog paketa u jednoj rečenici obično se kaže da se sastoji od aplikacija koje su namenjene za kancelarijske poslove, ali danas je to objašnjenje nedovoljno, posebno nakon pojavljivanja MS Office 365 i MS Office 2013, jer su u potpunosti ispraćeni moderni trendovi u obavljanju poslovnih obaveza kao što su Mobility i Cloud Computing, kao i moderni koncepti kao što je BYOD (Bring Your Own Device).

 

Microsoft Office kursevi su podeljeni u tri nivoa prema ekspertizama koje obuhvataju.

 
 

Microsoft Office Specialist

 

Microsoft Office Specialist edukacije su namenjene za sve one koji u svom poslu koriste Microsoft Office aplikacije. Obuhvataju osnovna znanja i veštine. IQ Education Center u svojoj ponudi ima sledeće MOS kurseve:

 

Microsoft Office Specialist Expert

 

Microsoft Office Specialist Expert edukacije su namenjene za sve one koji su napredni korisnici Microsoft Word i Microsoft Excel aplikacija. IQ Education Center u svojoj ponudi ima sledeće MOS Expert kurseve:

 

Microsoft Office Specialist Master

 

Microsoft Office Specialist Master kurs je najviši stepen edukacije za Microsoft Office: