Microsoft Office Specialist 2013 Expert

 

Microsoft Office Specialist Expert kursevi i sertifikacija su namenjeni za polaznike kojima je potrebno napredno korišćenje Microsoft Word 2013 i Microsoft Excel 2013 aplikacija i predstavljaju deo puta sertifikacije za MOS Master zvanje.

Microsoft Office Specialist Word 2013 Expert kurs obuhvata stručna znanja i veštine za produktivno i efikasno korišćenje Microsoft Word 2013 aplikacije. Polaznici uče da kreiraju profesionalne dokumente i da koriste napredne napredne funkcionalnosti kao što su mail merge, rad sa sekcijama, kolumnama i poddokumentima, korišćenje interaktivnih elemenata kao što su forme, building blocks i sadržaji iz drugih aplikacija, kreiranje makroa, prilagođavanje interfejsa itd.

Kurs traje 40 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičan rad. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MOS Word 2013 Expert zvanje potrebno je položiti dva ispita:

 

    77-425 Word 2013 Expert Part One

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share documents

25-30%

Design advanced documents

25-30%

Create advanced references

25-30%

Create custom Word elements

25-30%

    77-426 Word 2013 Expert Part Two

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share documents

25-30%

Design advanced documents

25-30%

Create advanced references

25-30%

Create custom Word elements

25-30%


 

Microsoft Office Specialist Excel 2013 Expert kurs uči polaznike tehnikama i veštinama naprednog korišćenja Microsoft Excel 2013 aplikacije. Polaznici će za rešavanje kompleksnih zadatak koristiti napredne logičke, kondicione, finansijske, tekstualne i vremenske funkcije i funkcije za pretraživanje kao što su LOOKUP, MATCH i INDEX. Takođe će naučiti da koriste validaciju podataka, napredno filtriranje, korišćenje makroa, kompleksnih grafika i analitičkih funkcionalnosti kao što su goal seek, solver i scenarios. Posebna pažnja je obraćena na import i export podataka i njihovo prikazivanje kroz PivotTables i PivotChart, kao i nove funkcionalnosti Excel 2013 Professional Plus kao što su PowerPivot i PowerView koje daju Business Inteligence mogućnosti.

Kurs traje 40 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičan rad. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MOS Word 2013 Expert zvanje potrebno je položiti dva ispita:

 

    77-427 Excel 2013 Expert Part One

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share workbooks

25-30%

Apply custom formats and layouts

25-30%

Create advanced formulas

25-30%

Create advanced charts and tables

25-30%

    77-428 Excel 2013 Expert Part Two

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share workbooks

25-30%

Apply custom formats and layouts

25-30%

Create advanced formulas

25-30%

Create advanced charts and tables

25-30%


 

Nakon položenih ispita 77-425 i 77-426 kandidat stiče Microsoft Office Specialist Word 2013 Expert zvanje, a nakon položenih ispita 77-427 i 77-428 Microsoft Office Specialist Excel 2013 Expert zvanje tako da može poručiti istoimene diplome koje mu stižu na kućnu adresu.

 

IQ Education Center je Certiport Authorized Testing Center, tako da se MOS ispiti za sticanje istoimenih sertifikata mogu polagati u našim prostorijama.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:
https://www.microsoft.com/learning/en-us/mos-expert-certification.aspx