Microsoft Office Specialist 2013 Master

 

Microsoft Office Specialist Master kurs priprema polaznike da budu stručnjaci za napredno korišćenje i rešavanje problema kod aplikacija Microsoft Office 2013 programskog paketa. S obzirom na to da većina organizacija danas koristi MS Office u sve većoj meri, postojanje barem jednog ovakvog stručnjaka unutar organizacije postaje gotovo nophodno. Osim što je i on sam napredan korisnik MS Office aplikacija, MOS Master takođe može u velikoj meri pomoći ostalim korisnicima da se lakše snađu u korišćenju aplikacija i rešavanju problema kod njih, što organizaciji može doneti velike uštede u gubitku vremena i značajno povećati efikasnost u radu svih zaposlenih. Uloga MOS Master stručnjaka je takođe i da, kada se ukaže potreba ili mogućnost, osmisli i sprovede u delo i neka korporativna rešenja bazirana na MS Office programskom paketu koordinirajući timski rad zaposlenih, njihovu komunikaciju i kolaboraciju i na taj način automatizuje određene poslovne procese i uštedi svim zaposlenima vreme i suvišan trud.

Kurs se sastoji od četiri modula i traje 100 školskih časova. Nastava se odvija kroz teorijske časove i praktičan rad. Osim toga jedan manji fond časova je odvojen za namensku pripremu za polaganje ispita pomoću zvaničnih materijala.

Da bi se steklo MOS 2013 Master zvanje potrebno je položiti šest ispita:

 

  77-425 Word 2013 Expert Part One

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share documents

25-30%

Design advanced documents

25-30%

Create advanced references

25-30%

Create custom Word elements

25-30%

  77-426 Word 2013 Expert Part Two

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share documents

25-30%

Design advanced documents

25-30%

Create advanced references

25-30%

Create custom Word elements

25-30%

  77-427 Excel 2013 Expert Part One

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share workbooks

25-30%

Apply custom formats and layouts

25-30%

Create advanced formulas

25-30%

Create advanced charts and tables

25-30%

  77-428 Excel 2013 Expert Part Two

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage and share workbooks

25-30%

Apply custom formats and layouts

25-30%

Create advanced formulas

25-30%

Create advanced charts and tables

25-30%

  77-422 PowerPoint 2013

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Create and manage presentations

20%

Insert and format shapes and slides

20%

Create slide content

20%

Apply transitions and animations

20%

Manage multiple presentations

20%

  77-423 Outlook 2013

Oblast

Procentualni udeo celokupnog ispita

Manage the Outlook environment

25%

Manage messages

25%

Manage schedules

25%

Manage contacts and groups

25%


 

Nakon položenih ispita 77-425 i 77-426 kandidat stiče Microsoft Office Specialist Word 2013 Expert zvanje, a nakon položenih ispita 77-427 i 77-428 Microsoft Office Specialist Excel 2013 Expert zvanje tako da može poručiti istoimene diplome koje mu stižu na kućnu adresu. Kada položi svih šest navedenih ispita stiče zvanje Microsoft Office Specialist 2013 Master.

 

IQ Education Center je Certiport Authorized Testing Center, tako da se MOS ispiti za sticanje istoimenih sertifikata mogu polagati u našim prostorijama.

 
Za detalje pogledati na URL adresi:
https://www.microsoft.com/learning/en-us/mos-master-certification.aspx