Analiza finansijskih izveštaja

U Vašoj kompaniji se dešavaju svakodnevne promene koje se beleže od strane Vaše službe računovodstva. Da li su promene pozitivne ili negativne, kako i na koji način se poslovne promene odražavaju na Vašu imovinu, kako na Vaše troškove, šta pripada dobavljačima, šta bankama, a šta ostaje Vama? Da li ste prezaduženi, da li Vam preti bankrot, da li ste uspešni i koliko? Sve su to pitanja na koja Vi nemate odgovor. Nemate jer ne znate da čitate finansijske izveštaje. Nemate jer ne znate kako i na koji način brojeve iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha da pretvorite u dobru poslovnu odluku. Spoznali smo problem i odlučili da Vam pomognem da naučite rečnik bilansa i da Vaše poslovne odluke budu bazirane na relevantnim pokazateljima. Pridružite nam se i više Vam se nikada neće desiti problem sa likvidnošću, Vaše investiranje će biti bazirano na zdravorazumskim principima, a Vaša kompanija će poslovati stabilno.

Kurs je namenjen vlasnicima privrednih društava, menadžerima, kao i polaznicima koji su profesionalno angažovani na poslovima knjigovodstva. Ovaj kurs je koncipiran da pomogne u postupku „čitanja“ finansijskih izveštaja i donošenja ispravnih poslovnih odluka, kao i pripremu za podnošenje zahteva za kredite kod raznih banaka.

Kurs obrađuje:

  • Upoznavanje sa Bilansom stanja – struktura i raspored;
  • Upoznavanje sa Bilansom uspeha – struktura i raspored;
  • Horizontalna i vertikalna analiza Bilansa stanja i Bilansa uspeha;
  • Racio analiza – likvidnost, finansijskog leveridža i zaduženosti, pokrića, aktivnosti, profitabilnosti, koeficijenti obrta, produktivnost, upravljanje zalihama, upravljanje obavezama i potraživanjima, donja tačka rentabilnosti, analiza finansijske moći;
  • Z-Altmanov scor