Prosto Knjigovodstvo (Osnovni Kurs)

Kurs je namenjen vlasnicima  preduzetničkih radnji (STR, SZR, SUR), kao i polaznicima koji žele da se bave knjigovodstvom za preduzetnike. Kurs je kreiran tako da omogućava polaznicima sticanje znanja za samostalno vođenje poslovnih knjiga, obračun zarade, popunjavanje i predaju PDV prijave, popunjavanje i izradu svih poslovnih knjiga, kao i izradu finansijskih izveštaja i poreskih bilansa karakterističnih za prosto računovodstvo. Tokom kursa polaznici  se obučavaju uz primenu najnovije zakonske regulative. Nakon završenog  kursa, za polaznike se organizuje ispit, minimalan broj bodova je 60, maksimalan broj bodova na ispitu je 100. Ukoliko polaznici steknu uslov i polože ispit dobijaju sertifikat.

Po završenom kursu, polaznici su osposobljeni za samostalno vođenje knjiga  za preduzetničke radnje. Svi polaznici kursa imaju pravo na mentorsku podršku organizatora  kursa u trajanju od godinu dana po završenom kursu.

Detaljan opis kursa

Kurs je podeljen u tri dela:

Prvi deo kursa obuhvata upoznavanje sa zakonskom regulativom koja uređuje ovu oblast i u okviru ovog dela  polaznici se upoznaju sa: Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o PDV-u, Zakonom o radu i Zakonom o porezu na dohodak.

Drugi deo kursa je knjiženje  poslovnih  promena i vođenjeobrazaca/poslovnih knjiga  karakterističnih za preduzetničke radnje: knjiženje izvoda, izrada i knjiženje  maloprodajnih kalkulacija, obračun i knjiženje zarada, evidencija  osnovnih sredstava i obračun amortizacije, KPR, KIR,  PK 1(poslovni prihodi i rashodi), DPU (List dnevnog prometa ugostitelja), KEP-u knjiga, izrada završnog računa i popunjavanje poreskih bilansa.

Treći deo kursa je rad na knjigovodstvenom programu AKSIOM i praktična primena svega naučenog uz realnu računovodstvenu dokumentaciju.