Dobro došli

Welcome-girlmala

IQ Education Center je već duži niz godina jedan od lidera na domaćem tržištu ICT znanja. Stvaran je kao informatički centar za razvoj, edukaciju, sertifikaciju i podršku po svetskim standardima uz partnerstvo sa ključnim globalnim ICT kompanijama, kao što su Microsoft, IBM, CompTIA, Prometric, Pearson VUE, Certiport, Cisco, sa idejom da preraste u kompaniju u kojoj će ovi vodeći svetski vendori prepoznati partnera od poverenja za uvođenje i prezentovanje novih tehnologija na domaćem tržištu. Po tom pitanju u brojnim situacijama u protekloj deceniji smo uspešno učestvovali u promocijama i seminarima na temu novih Microsoft tehnologija i proizvoda u državnim ustanovama i privatnim organizacijama kao i kroz zvanične promocije Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2010, Windows 7, predavanja na Sinergiji i TechNet day, promo predavanja na BankExpo, Republičkoj privrednoj komori… Osim toga IQ Education Center je uvek bio društveno aktivan i angažovan kada god su to okolnosti dozvoljavale što se može videti po brojnim humanitarnim akcijama u kojima smo učestvovali između ostalih i u saradnji sa organizacijama Deca Sveta i Savez gluvih i nagluvih Srbije.