UPIS U TOKU… MCSA: Windows Server 2012

Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 kurs predviđen je da osposobi polaznike polaznike za implementaciju, monitoring i održavanje Windows Server 2012 R2 servera. Polaznici se usavršavaju u veštinama potrebnim za svakodnevni management i administraciju Windows Server 2012 Identity and Access infrastructure.

Predviđeni termin početka obuke je 22.02.2015. godine. Prijave možete podneti putem mail na office@iq.rs  ili na neki od dole navedenih telefona kao i dodatne informacije u vezi kursa.

Telefon: 015 347 460

Mobilni #1: 061 347 4600