UPIS U TOKU… MCSE: Server Infrastructure

Microsoft Certified Solutions Expert: Server Infrastructure kurs predviđen je da osposobi polaznike da steknu prestižni  sertifikat za Windows Server 2012 R2 platformu čime stiču kvalifikaciju za poslovne uloge koje se nalaze na vrhu lestvice IT sektora i preuzimanje odgovornosti za celokupno IT okruženje i njegovu arhitekturu, prevođenje poslovnih ciljeve u tehnološka rešenja i dizajniranja dugoročnih strategija.

Predviđeni termin početka obuke je 22.02.2015. godine. Prijave možete podneti putem mail na office@iq.rs  ili na neki od dole navedenih telefona kao i dodatne informacije u vezi kursa.

Telefon: 015 347 460

Mobilni: 061 347 4600