UPIS U TOKU… MOS 2013 (Microsoft Office Specialist)

Microsoft Office Specialist Expert  kurs namenjen je za polaznike kojima je potrebno napredno korišćenje Microsoft Word 2013 i Microsoft Excel 2013 aplikacija i predstavljaju deo puta sertifikacije za MOS Master zvanje.

Predviđeni termin početka obuke je 15.02.2015. godine. Prijave možete podneti putem mail na office@iq.rs  ili na neki od dole navedenih telefona kao i dodatne informacije u vezi kursa.

Telefon: 015 347 460

Mobilni: 061 347 4600

Posle odslušane nastave polaznik je u mogućnosti da polaže ispite radi sticanja diplome i zvanja  Microsoft Office Specialist u našem testing centru.

Ukoliko polaznik položi prva četiri ispita automatski stiče zvanje  Microsoft Office Specialist Master.

Predvidjen fond časova je 130, a dinamika nastave prilagodjena je svim nivoima predznanja.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem e-mail adrese, telefona ili lično doći kod nas. (link)

 Microsoft Office Specialist (Core)The Microsoft Office Specialist Core sertifikati potvrdjuju veštine u radu sa Microsoft Office 2013 paketom. Kandidati mogu da ostvare Core MOS 2013 akreditive polaganjem jednog od sledećih ispita:
 Microsoft Office ExpertMicrosoft Office Expert sertifikati potvrdjuju napredne veštine u specijalizovanim Microsoft Office aplikacijama. Da bi stekli Expert zvanje polaznici moraju položiti jedan od navedena dva ispita:
 Microsoft Office MasterThe Microsoft Office Master sertifikat potvrdjuje znanje rada u većini Microsoft Office aplikacija. Da bi stekli  ovo najviše zvanje, kandidat mora položiti tri obavezna i jedan izborni ispit:
Obavezni:

Izborni:

 

Leave a Reply